لیست نمایندگی ها

نمایندگی های شهر تهران

 1. رهبر – گالری ساعت جیپ
 2. آقایی – گالری ساعت آقایی
 3. حسین تقوی – گالری ساعت لحظه به لحظه
 4. کامران نائینی – گالری ساعت لحظه به لحظه
 5. مهدی نائینی – گالری ساعت واچ لند

 

نمایندگی های شهر کرج

 1. حسن دهباش – گالری ساعت دوبرا
 2. مقدم – گالری ساعت کنز مقدمی
 3. یوسفی – گالری ساعت کنز پلاس
 4. حیدری – گالری ساعت شمسین
 5. عرفان مرادی

 

نمایندگی های شهر کرج - اندیشه

 1. پوریا قربانی – گالری ساعت قربانی

 

نمایندگی های شهر کرج - فردیس

 1. مقداد محمدی  – گالری ساعت سیلور

 

نمایندگی های شهر کاشان

 1. جناب آقای خرم – گالری ساعت خرم
 2. جناب آقای جلالی – گالری ساعت شنی
 3. جناب آقای زیبایی – گالری ساعت خرم

 

نمایندگی های شهر ارومیه

 1. جناب آقای سلطانی – گالری ساعت سلطانی
 2. جناب آقای روبیل – گالری ساعت دقیق
 3. جناب آقای وندی – گالری ساعت برنارد

 

نمایندگی های شهر همدان

 1. جناب آقای حسن غفاری – گالری ساعت غفاری
 2. جناب آقای حمید غفاری – گالری ساعت غفاری

 

نمایندگی های شهر سمنان

 1. جناب آقای طاهری – گالری ساعت طاهری
 2. جناب آقای عموزاده – گالری ساعت عموزاده

 

نمایندگی های شهر یزد

 1. جناب آقای رضایی – گالری ساعت عمارت
 2. جناب آقای رضایی – گالری ساعت شهاب
 3. جناب آقای عابدی – گالری ساعت ادیب
 4. جناب آقای سالاری – گالری ساعت بعثت
 5. خانم فرازی – گالری ساعت گنجینه ساعت

 

نمایندگی های شهر بجنورد

 1. ابوالفضل سیدی – گالری تیک تاک
 2. مهدی ساعد – گالری ساعت ساعد

 

نمایندگی های شهر ساری

 1. جناب آقای علیدادی – گالری ساعت امین

 

نمایندگی های شهر اهواز

 1. جناب آقای عباسی – گالری ساعت عباسی

 

نمایندگی های شهر قزوین

 1. جناب آقای شهسواریان – گالری ساعت رویال

 

نمایندگی های شهر خرم آباد

 1. جناب آقای رضا حیدری – گالری ساعت اوریس

 

نمایندگی های شهر آستارا

 1. جناب آقای معراج حسینی – گالری ساعت سید

 

نمایندگی های شهر شاهرود

 1. سیف – گالری ساعت گرینویچ

 

نمایندگی های شهر شهرکرد

 1. ملک پور – گالری ساعت ثانیه

 

نمایندگی های شهر اسلامشهر

 1. محمد سرخانی – گالری ساعت سرخانی

 

نمایندگی های شهر قائم شهر

 1. زینی – گالری ساعت زینی

 

نمایندگی های شهر لنگرود

 1. امینی – گالری ساعت محمدرضا امینی

 

نمایندگی های شهر سقز

 1. خانم صالح زاده – نقره ی آماتیس
 2. هیمن امینی – گالری ساعت شنی

 

نمایندگی های شهر اراک

 1. ساعتچی – گالری ساعت دنیای ساعت
 2. رضا مصطفوی – گالری ساعت واچ گلد

 

نمایندگی های شهر مشهد

 1. محسن رستمی – گالری ساعت رویال

 

نمایندگی های شهر بندرعباس

 1. مرتضوی – گالری ساعت ایرانیان

 

نمایندگی های شهر تنکابن

 1. محمد میرفخری – گالری ساعت مروارید سیاه
 2. ابراهیم زاده

 

نمایندگی های شهر رامسر

 1. میریکدل – گالری ساعت یاقوت

 

نمایندگی های شهر ایلام

 1. قامشلو – گالری ساعت قامشلو

 

نمایندگی های شهر بجنورد

 

 

 

touchline